Status

I øjeblikket er der ingen driftsforstyrrelser. 

Velkommen til Vodskov Vandværk

Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand
www.vandigrunden.dk

                        
Drøvten Vandværk -
renoveret i 2007
Rent, sundt og godt drikkevand
direkte fra hanen
Tingvejen Vandværk -
renoveret i 2011

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling på Vodskov kro tirsdag den 25 april 2017 kl. 20.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Andre på dagsordenen oførte forslag. Herunder indkomne forslag

7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

 

Udskiftning af vandmålere 2017

I 2017 udskiftes der målere i følgende veje: Horshøjvej, Jens Viges Vej, Sigurd Ersteds Vej, Lerbækvej, P. V. Jensen Klintsvej, Bragenholtvej,Kornvænget, Vesterladenvej, Tingvej, Skovlund, Attrupgaardvej, Gøgeurtvej,Vodskovvej, Akelejevej, Aurikelvej, Latyrusvej, Lavendelparken.

Udskiftningerne foretages af Holm El & VVS.