Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk. Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.


Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk

Ledningsrenovering

Vodskov Vandværk udfører i august – september måned 2019 renoveringsarbejde ( nye ledninger og stik ) på Solvænge og Grønningen.

Under arbejdet kan det blive nødvendigt at lukke for vandet i kortere perioder, bl.a. i forbindelse med omkoblinger fra gamle til nye ledninger. Det er aftalt med entreprenøren, at han så vidt muligt orienterer de berørte forbrugere før lukning finder sted. Da det er gamle ledninger, der arbejdes med, kan der kan dog opstå situationer, hvor det er nødvendigt at lukke akut.

Det er forbrugere på Solvænge, Grønningen ( fra P. Jensens Vej til Bragenholtvej ) og Englodden der berøres af renoveringsarbejdet.

Vi håber på jeres forståelse for de gener, der vil være under arbejdets udførelse og ser frem til et godt samarbejde.

Arbejdet udføres af firmaet Holm EL & VVS A/S tlf. 98293966. Formand på pladsen Nikolaj Andreasen tlf. 29649470