Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk. Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.


Generalforsamling

VODSKOV VANDVÆRKS annoncerede generalforsamling den 1. april 2020 på Vodskov Kro udskydes til et senere tidspunkt på grund af Corona-situationen.

Forbrugerne har modtaget et brev med informationer om et vigtigt punkt på dagsordenen. Gem venligst disse informationer, da de skal bruges på den kommende generalforsamling, der finder sted, så snart forholdende giver mulighed for det.

—————————————————————————————————————————–

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk