Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk. Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.

C/O Revisionsfirmaet Ole Dahl
Overblikket 2
9000 Aalborg
Tlf. 98 29 32 06
Mail: info@vodskov-vand.dk
CVR. 13 46 09 14

LEDNINGSRENOVERING

—————————————————————————————————————————-

Vedrører forbrugere på Drøvten, Valnøddevej, Valnøddeparken, Frueskovej og Gammel Hedevej.

Orientering om renovering af vandforsyningsledning i Drøvten

I perioden fra den 23. marts til den 16. april 2021 udfører Vodskov Vandværk et større renoveringsarbejde i Drøvten. ( Fra krydset Drøvten / Vodskov Skolestl til Drøvten nr 34. ) Arbejdet påbegyndes den 23. marts 2021 i krydset Drøvten / Vodskov Skolesti.

En ny 63 mm pe forsyningsledning nedlægges i fortovet i østsiden af Drøvten. Der etableres nye 32 mm pe stikledninger med tilhørende nye stophaner til de berørte ejendomme på Drøvten. Eksisterende gamle stophaner, der ofte er placeret ca. 1 m inde på grunden fjernes og de nye stikledninger kobles her sammen med de eksisterende jordledninger. Nye stophaner placeres på stikledningen ca. 0.3 m udenfor grunden.

Under arbejdet kan det blive nødvendigt, at lukke for vandet i kortere perioder, bl.a. når der kobles om fra gamle ledninger til nye ledninger. Det er aftalt med entreprenøren, at han så vidt muligt orienterer de berørte forbrugere før lukning finder sted. Da det er gamle ledninger der arbejdes med, kan der dog opstå situationer, hvor det er nødvendigt at lukke akut. I hele perioden under renoveringsarbejdet vil der derfor være risiko for vandafbrydelser, ligesom der kan opstå variationer i vandtrykket.

I forbindelse med arbejdet kan der være problemer med at parkere på de enkelte ejendomme. Der kan også opstå smalle passager for biler på vejen i dagtimerne. Man vil fortsat kunne passere til fods. Man må påregne adgangsgener i kortere perioder til de enkelte ejendommene, f.eks. under selve udgravningen. Vi anbefaler at opvaskemaskine og vaskemaskine benyttes udenfor de almindelige arbejdstimer (7.00 – 16.00), da der kan forekomme okker/rust i vandet i forbindelse med eventuelle lukninger.

Vi håber på jeres forståelse for de gener, der vil være under arbejdets udførelse og ser frem til et godt samarbejde.

Arbejdet udføres af Holm EL & VVS

Har I yderligere spørgsmål til ovenstående eller til renoveringsarbejdet i øvrigt, kan I kontakte undertegnede på nedenstående numre:

Formand på pladsen: Nikolaj Andreasen. Tlf: 29 64 94 70

Holm EL & VVS: Michael Holm Tlf.: 98 29 39 66

Projektansvarlig fra Vandværket: Henning Poulsen. Tlf.:  20 89 06 58

————————————————————————————————————————-

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk