Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk. Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.


Vandafbrydelse

Vodskov Vandværk har i en periode konstateret en uforklarlig større udpumpningsmængde end normalt fra Drøvten Vandværk. Da vi har mistanke om en lækage på ledningsnettet, vil vi forsøge at spore dette ved periodevis at foretage lukning af vandforsyningen i perioden fra den 19.10.2000 til 30.10.2020 i nattetimerne mellem kl. 01.00 og kl. 05.00. Vandledninger, der forsynes med vand fra Drøvten Vandværk, er markeret med rød farve på kortet .

I forbindelse med ovenstående beder vi forbrugerne være særlig opmærksomme på unormalt forbrug/utætheder og i tilfælde af dette henvende sig til vandværket.

I forbindelse med fejlsøgning på ledningsnettet bliver der lukket for vandforsyningen natten mellem fredag og lørdag ( 24-10-2020) i tidsrummet mellem kl. 01.00 og kl. 05.00

Afbrydelsen vedrører forbrugere på Bragenholtvej, Horsensvej, Halsvej, Sømærkevej og Vesterladenvej

Røde ledninger: Drøvten Vandværk ________________ Blå ledninger: Tingvej Vandværk

——————————————————————————————————————————–

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk