Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk. Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.


Erstraordinær Generalforsamling

På grund af fejl ved tidligere indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indkaldes der til en ny, som afholdes

FREDAG den 21. august 2020 kl. 17.00 i VKI-centret, Brosonsvej Vodskov

med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen godkender, at der indsendes endelig anmodning til forsyningssekretariatet om, at Vodskov Vandværk undtages fra bestemmelserne i § 4, § 6a og § 10 i vandsektorloven.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8 juli 2020, men ifølge vedtægterne skal det også godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Venlig hilsen Bestyrelsen

P.S. Der er ikke noget traktement på den ekstraordinære generalforsamling

—————————————————————————————————————————–

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk