Seneste analyseresultater

Vandprøve udtaget i feb. 2024

Analyseparameter Resultat
Vandets hårdhed i Vodskov ligger på 9.4 odh for forbrugere der får vand fra Drøvten Vandværk.

Vandets hårdhed i Vodskov ligger på 8,5 odh for forbrugere der får vand fra Tingvejen Vandværk.

Hårdheden er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dHo. Et stort indhold betyder, at vandet er hårdt – et lille indhold, at vandet er blødt:

Total hårdhedsgrad                            Betegnelse
              0-4                                            Meget blødt
              4-8                                            Blødt
             8-12                                           Middel hårdt
           12-18                                           Temmelig hårdt
           18-30                                           Hårdt
        over 30                                          Meget hårdt


Drøvten Vandværk

Analyse udtaget den 08.02.2024
Vandets hårdhed fra Drøvten Vandværk er 9,36 odh

 klik her for at se analysen


Tingvejen Vandværk

Analyse udtaget den 08.02.2024
Vandets hårdhed fra Tingvejens Vandværk er 8,49 odh

 klik her for at se analysen

——————————

I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen er analyser for det i medierne meget omtalte stof PFAS medtaget i Vodskov Vandværks kontrolprogram.

De udtagne prøver viser ikke spor af PFAS.

————————————————————————————————————

På baggrund af fund af stoffet Desphenyl-Chloridazon i vand fra vandværker på Fyn, og heraf efterfølgende fokus i medierne, har Vodskov Vandværk udtaget ekstraordinære prøver på vore vandværker.

Resultatet af analyserne viser ikke spor efter af hverken Chloridaszon eller nedbrydningsprodukterne Desphenyl-Chloridazon og Methyl Desphenyl Chloridazon..