Seneste analyseresultater

Vandprøve udtaget i marts/april 2022

Analyseparameter Resultat
Vandets hårdhed i Vodskov ligger på 9.8 odh for forbrugere der får vand fra Drøvten Vandværk.

Vandets hårdhed i Vodskov ligger på 8,2 odh for forbrugere der får vand fra Tingvejen Vandværk.

Hårdheden er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dHo. Et stort indhold betyder, at vandet er hårdt – et lille indhold, at vandet er blødt:

Total hårdhedsgrad                            Betegnelse
              0-4                                            Meget blødt
              4-8                                            Blødt
             8-12                                           Middel hårdt
           12-18                                           Temmelig hårdt
           18-30                                           Hårdt
        over 30                                          Meget hårdt


Drøvten Vandværk

Analyse udtaget den 19.01.2023
Vandets hårdhed fra Drøvten Vandværk er 9,8 odh

 klik her for at se analysen


Tingvejen Vandværk

Analyse udtaget den 19.01.2023
Vandets hårdhed fra Tingvejens Vandværk er 8,2 odh

 klik her for at se analysen

——————————

På baggrund af fund af stoffet Desphenyl-Chloridazon i vand fra vandværker på Fyn, og heraf efterfølgende fokus i medierne, har Vodskov Vandværk udtaget ekstraordinære prøver på vore vandværker.

Resultatet af analyserne viser ikke spor efter af hverken Chloridaszon eller nedbrydningsprodukterne Desphenyl-Chloridazon og Methyl Desphenyl Chloridazon..