Takstblad

Takstblad 2024

1.

a. Vandafgifter m.v.

    m3 salgstakst                                                                                        kr.       5,40

    + grundvandsbeskyttelse                                                                   kr.       1,50

                                                                                                                  kr.       6,90

Statsafgift                                                                                                 kr.       6,37

b. Abonnementsafgift

    Fast afgift pr. boenhed                                                                         kr.   400,00

    Målerabonnement pr. måler 1,5-2,5 m                                        kr.     80,00   

2.

Tilslutningafgifter inden for almindelig forsyningsområde:

A. Hovedanlægsbidrag

a. Enfamiliehuse, sommerhuse m.m.                Grundtakst              kr.   3380,00

                                                                                Stikledningsgebyr    kr.  8195,00

b. Beboelsesejendomme med flere lejligheder rundtakst              kr.   3380,00

    1ste lejlighed                                                    Stikledledningsg.    kr.   8195,00

     2den og efterfølgende lejligheder                                                   kr.   4098,00

c. Landbrug og mindre erhverv med flere enheder Grundtakst  kr.   3380,00 

   1ste enhed                                                         Stikledningsgebyr   kr. 16411,00

    2den og efterfølgende enheder                                                       kr.    8195,00

d. Erhverv og andre forbrugere med anslået forbrug over

    5000 m3 årligt                                                  Grundtakst              kr.    3380,00

                                                                                Stikledningsgebyr  kr.  24575,00

B. Ledningsbidrag (anboringsbidrag)

a. Enfamiliehuse, sommerhuse m.m.                                                 kr.    4680,00

b. Beboelsesejendomme med flere lejligheder

    1ste lejlighed                                                                                        kr.    4680,00

    2den og efterfølgende lejligheder                                                    kr.    2340,00

c. Landbrug og mindre erhverv

    1stk enhed                                                                                            kr.  9360,00

    2den og efterfølgende enheder                                                        kr.  4680,00

d. Erhverv og andre forbrugere med anslået forbrug over

    5000 m3 årligt                                                                                      kr.14040,00

. 3.

Tilslutningsafgift uden for almindelig (naturlig) forsyningsområde

A. Hovedanlægsbidrag som overfor

B. Ledningsbidrag beregnes i det enkelte tilfælde afhængig af antal mulige tilslutninger og ledningens længde og omfang i øvrigt.

4.

I øvrigt

A. Samtlige tilslutninger afsluttes med en stophane uden for skel. Jordledning på egen grund betales af forbrugeren. Måler er inkluderet i tilslutningsbidraget.

B. Hvis en ejendom er tilsluttet værket, men ubebygget, betales der desuagtet abonnementsafgift    (pkt. 1.b)

5.

Servicegebyrer m.m.

Der er selvaflæsning og ved manglende aflæsning skønner vandværket det årlige forbrug ud fra en realistisk korrekt vurdering tillagt 20 %.

Manglende selvaflæsning                                         kr.   220,00     

Serviceaflæsning                                                                                     kr.     220,00

Andre gebyrer:

 Flytteopgørelse                                                                                       kr.     220,00

 Genåbningsgebyr                                                                                    kr.     700,00

Alle ovenstående  priser er EXCL. moms

Rykkergebyr pr. rykker incl. moms                                                     kr.     100,00

Ovenstående takster er godkendt af Aalborg Kommune den 23-11-2023